Phụ kiện HDPE – PVC

Hỗ trợ để triển khai hệ thống ống xoắn HDPE và ống trơn PVC. Bao gồm: nối ống, nắp bít, dây mồi, dây kéo cáp, …

Nối ống

Nắp bít